POLAPENÁ KARTA

Price with VAT (sales tax): USD 5

  • Producer: MAGIC STUDIO 2000
  • Catalog number: 039

Umělec vybere ze hry dvě náhodné karty, sváže je gumičkou a odloží na stůl. Divák si svobodně zvolí kartu ze hry, kterou si může případně i podepsat. Po navrácení karty do hry umělec hru zamíchá a odloží. Nyní odstraní gumičku z karet na stole, rozhrne je do vějíře a .... PŘEKVAPENÍ !!!
Mezi dvěmi předem svázanými kartami se objevila divákem zvolená a podepsaná karta.
Velmi efektní trik do Vašeho mikromagického kufříku.
Trik je v provedení Piatnik a doporučujeme si k němu zakoupit karty Classic 13052, které nejsou součástí dodávky.