FREE NUMBER

Vaše cena s DPH: 544,50 Kč

  • Katalogové číslo: 099

Kouzelník položí na stůl předpověď a nechá ji hlídat diváky. Divák si zvolí libovolné číslo do 54 a tolik karet ze hry odpočítá na stůl.
Otočí kartu která je na udané pozici a když ji srovná s předpovědí - jsou stejné! kouzelník dopočítá balíček, aby ukázal, že je karet skutečně 54 a karty rozhrne do vějíře pro kontrolu, že je každá jiná.

Velmi silný efekt. V provedení Bicycle.