ROYAL REVISION - KRÁLOVSKÁ ZMĚNA

Vaše cena s DPH: 1 270,50 Kč

  • Výrobce: MAGIC STUDIO 2000
  • Katalogové číslo: 024

Jeden z diváků je požádán o asistenci na jevišti. Zbytek diváků se stane svědky velké předpovědi: kárové eso, o velikosti 20 x 30 cm je některým z diváků, na kterémkoliv místě podepsáno fixem a je vloženo do volného rámečku. Vše je pak uloženo tak, aby na něj viděli všichni diváci, mimo asistenta. Nyní je ukázána sada velkých karet. To co opět asistent nevidí, ale ostatní ano, je to, že všechny karty jsou kárová esa. Takže kouzelník se nemůže zmýlit. Asistent je požádán, aby si jednu kartu vybral, aniž by ji někomu ukázal. Nastává chvíle ukázat asistentovi předpověď: ESO KÁROVÉ! Asistent je požádán, aby si jednu kartu vybral, aniž by ji někomu ukázal. Nastává chvíle ukázat asistentovi předpověď: ESO KÁROVÉ! Asistent nesouhlasí a k údivu všech ukazuje kartu, kterou si vybral: DÁMA KÁROVÁ!...žádný strach, kouzelník je schopen i tento problém vyřešit: pomalu vysouvá eso z rámečku, a to se viditelně mění na dámu! Samozřejmě, že karta zůstává označena divákovým podpisem!!!

Dostanete vše, co k triku potřebujete, včetně velkých karet, vyrobených specielně pro tento trik.