ESPresso TRICK

Price with VAT (sales tax): USD 9

  • Producer: MAGIC STUDIO 2000
  • Catalog number: 646

Kouzelník ukáže jednotlivě deset karet s ESP znaky, které tvoří dvě sady. Jednu sadu vyskládá na stůl pro diváka reverzem nahoru, druhou sadu pokládá pod ni, znaky nahoru. Tato bude kouzelníkova. Protože nyní leží na stole stejné znaky nad sebou, sebere horní řadu a zamíchá ji, aby nikdo nevěděl, kde se jaká karta v této řadě nachází.

Nyní se kouzelník pokusí vstoupit do mysli diváka a odhadnout, který znak si později divák zvolí. Postupně ze své řady vyřazuje jednotlivé karty, až mu zůstane jen jedna karta. To bude jeho předpověď.

Divák si libovolně zvolí kartu ze své řady. Ostatní karty se odloží na hromádku. Na stole leží dvě karty. Když otočí divákovu kartu, všichni vidí shodu, což potvrzuje mentální schopnosti kouzelníka...

...a protože kouzelník toho umí ještě více, vyskládá znovu na stůl ostatní karty a ty se změní na kartu s divákovým symbolem. Nakonec na stole leží deset stejných symbolů!!!

Customer choices:
ZVOLTE ZÁVĚREČNÝ SYMBOL

  • skvělý efekt
  • jednoduché na předvedení
  • dva efekty za sebou
  • Bicycle reverz

Property Value
ZVOLTE ZÁVĚREČNÝ SYMBOL