MANIPULACE S NÁPRSTKY

Price with VAT (sales tax): USD 5

  • Catalog number: 048

Jedním ze základů nácviku zručnosti jsou manipulace s náprstky.
Při nízké pořizovací ceně rekvizit, jen vlastní pílí, můžete získat zručnost a obdiv obecenstva.
Brožura”Manipulace s náprstky” obsahuje vše o náprstcích: výběr náprstků, konstrukce servant, náprstkové palmáže,
15 náprstkových triků a ucelený náprstkový program.
Vše doplňuje 97 obrázků. Brožura “Manipulace s náprstky” by ve Vaší knihovně neměla chybět.